Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Ботове

Grid бот. Как да печелим пасивно чрез използването на Grid бот. Моите тестове, стратегии и още

Grid ботовете се характеризират с това, че поставят много "отворени сделки" на различни цени, като по този начин ние може да се възползваме от всяко движение в цената на дадена…