Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Седмичен он-чейн и оф-чейн анализ на Биткойн

Анализите, които ще правя ще са доста по-различни от тези, които сте свикнали да виждате, а именно анализ на самия блокчейн. Този тип анализи могат да предскажат бъдещи движения с доста голяма точност.

Социални мрежи

Показателите извън блокчейна (социални мрежи, новинарски сайтове и др.) показват, че доверието спада за бъдещия ценови потенциал на Биткойн. От една страна, социалните настроения, свързани с Биткойн, са претърпели спад през последните 48 часа, достигайки едно от най-ниските нива от началото на бул ръна.

Настроенията в социалните врежи към цената на Биткойн


Същевременно забелязваме силни движения в посока нагоре за търсения, комбиниращи Bitcoin/btc с думата sell, които съвпадат с ценовата корекция в понеделник и сряда. Това, което може да си направим като извод от тези две неща е, че като цяло настроенията в социалните мрежи са настроени за по-дълбока корекция.

Търсения, комбиниращи Bitcoin/BTC с думата Sell


Повишението в цената на Биткойн през последните 24 часа не е изненада като се има в предвид, че булиш новините не са много чест приятел на дигиталните активи. По-специално за Биткойн, изключително положителните настроения често съвпадат с локални върхове или периоди на консолидация, тъй като пазарът се доближава до пиков шум и подобен тип данни (социални мрежи) започват да сигнализират за надценена цена. Точно поради тази причина препоръчвам да се наблюдават настроенията в социалните мрежи през следващите дни, тъй като бъдещ спад в настроенията в социалните мрежи би индикирало за подценени пазарни условия и потенциален ръст нагоре.

Funding Rate

Макар и не от изключителна важност, процентът за funding на Bitcoin perpetual фючърсни договори е претърпял спад в повечето борси с голям обем. Днес през деня funding rate-а на този вид договори в Bitmex, Kraken и Binance се движеха в диапазона около 0.01%, докато в Huobi видяхме отрицателен рейт от -0.012%. 0.01% е около 10 пъти по-ниска стойност от 0.12%, които наблюдавахме в Bitmex преди две седмици, точно на върха на цената на Биткойн за месец март.
За хората, които не са наясно, funding rate-а представлява такса, която се плаща от едната страна на договора към другата. Когато процентът е положителен, лонговете плащат на шортовете и обратното.

Funding Rate Bitmex

Ранните признаци на „bearish pivot“ също са видими в активността в мрежата. Pivot point е технически индикатор или по-скоро изчисление, което се използва за определяне на тенденцията на пазара за определен период от време.Самия pivot point е средната стойност на максимума и минимума в рамките на деня и цената на затваряне от предходния ден. На следващия ден се смята, че търговията над pivot point-а показва текущи бичи настроения, докато търговията под pivot point-а показва мечи настроения.

Он-чейн


Може би забележително, но през последните 72 часа се наблюдава относително нарастване на реализираните печалби или загуби в мрежата на Биткойн (Bitcoin’s network realized profit or loss или накратко NPL). NPL работи по следния начин: за всеки Биткойн, който се движи в блокчейна, вземаме цената на която последно се е „преместил“ и приемаме, че това е цената му на придобиване (купуване). След като този Биткойн промени адреса си, предполагаме че това е продажната му цеа. По този начин, скоковете в NPL на Биткойн предполагат, че монетите в момента се движат по блокчейна и са продадени със значителна печалба. Това е валидно и в обратния вариант.

Network realized profit/loss


В резултат на това, неотдавнашния скок в NPL на Биткойн отразява, че холдърите, които държат от скоро вече са капитулирали и са продали панически. Това е друг индикатор, че притесненията нарастват при тълтапа. Подобно и на социалните настроения, краткосрочните скокове в NPL не означават автоматично, че цената на биткойн ще пада значително. Като цяло този тип индикатори показват „здравословно“ количество страх от бъдещето представяне на пазара. Всъщност виждаме подобни покачвания в NPL на биткойн и по време на корекциите през януари и февруари. Това показва, че в момента се „преразпределят“ количества от „слаби ръце“ към дългосрочни „бикове“ и институционални инвеститори. Същевременно като гледаме адресите на „китовете“ през последните седмици забелязваме, че адресите, които държат между 100 и 10 000 биткойна са акумулирали около 50 000BTC. Това са около 2.7 милиарда долара. Това сигнализира ясно, че китовете са акумулирали по време на тази краткосрочна корекция.

„Китове“, които притежават между 100-1000BTC срещу китове, които притежават 1000-10 000BTC

Причината поради, която разглеждаме толкова широк диапазон от адреси е, че има интересно движение на биткойни разположени в адреси, държащи от 100- 10 00BTC и адреси със 1000-10 000BTC. Това интересно движение продължава повече от месец.

Лилавата линия показва адресите, държащи от 100-1 000BTC, червената линия показва адресите, които държат от 1 000-10 000BTC


Както може да видите, спадът в общия баланс от Биткойн в адреси, държащи от 1 000-10 000BTC се компенсира от увеличението на баланса в адреси, държащи от 100- 1 000BTC. Това по-скоро индикира, че китовете си сменят портфейлите (честа практика за допълнително ниво на защита от хакери и като цяло от злонамерени действия), вместо за значителни разпродажби при адресите, държащи от 1 000-10 000BTC.
Остави коментар