Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Разликите между спот пазара и фючърсните договори

През 2019 година борсите, предлагащи деривативи поставиха нови рекорди по отношение на обема на търговия. Например Bakkt започнаха да предлагат Биткойн фючърсни договори като успяха да реализират значители обеми на търговията.

Какво е спот търговия?

Що се отнася до криптоалутите, спот търговията е най-основният тип инвестиция, която можете да направите. Това по същество предлага закупуване на криптовалута, като Биткойн, и нейното съхранение, докато стойността се повиши и потребителя реши да продаде. Във всеки един момет можете да решите да търгувате (купувате/продавате) срещу долари/стейбълкойни в зависимост от тенденциите и възможностите, които виждате.

Какво представлява търговията с фючърси?

Договорите за търговия са малко по-различни от спот търговията, тъй като всъщност не е необходимо да притежавате базовия актив. Например, нека разгледаме фючърсен договор за Bitcoin/USDT. Когато търгувате с този продукт, вие всъщност не купувате или продавате самия Биткойн. Стойността на договора е такава, че тя „следва“ цената на Биткойн. Това означава, че с нарастването или намаляването на стойността на Биткойн, нараства или намалява стойността на договора. По този начин трейдърите могат да се възползват от движеие в цената на Биткойн, без действително да се налага да купувате или продавате Биткойн.
Разбира се, че има много повече тънкости и разлики, свързани с търговията на фючърсни контракти, но основната идея е, че „залагате“ на цената на дадения актив, като Биткойн или да се покачва, или да пада.

Разликите между спот пазара и пазара на дериватите?

Спот пазар

На спот пазара на Биткойн, инвеститорите притежават, купуват и продават действителен биткойн. С прости думи, това е основния пазар, на който се търгуват Биткойн.

Пазара на деривати

От друга страна, на пазара на Биткойн дериватите, инвеститорите сключват „споразумение/договор“ за закупуване на Биткойн на предварително определена цена и определен час в бъдеще. При този вид търговия, инвеститорите не притежават действителен Биткойн, а по-скоро спекулират с цената на Биткойн.

Това са основните разлики между спот търговията и търговията с фючърсни договори. В следващата статия ще си поговорим за различните видове маржин и какво представлява ливъриджа.

Остави коментар