Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Разбери как работи ChainLink за 10 минути

ChainLink е децентрализирана Oracle мрежа, която предоставя данни от реалния свят на интелигентните договори (смарт контракт) в блокчейна. Link е дигитален токен, който се използва за разплащане в мрежата. За да разберете предимствата на ChainLink и как функционира, трябва да разберете някои основни, взаимносвързани понятия. Започваме с интелигентните договори.

Интелигентните договори са предварително определени споразумения в блокчейна, които се изпълняват автоматично, когато са изпълнени определени условия. Краудфъндингът е доста добър пример. Ако определена сума Етер бъде депозирана в интелигентен договор до определена дата, тогава плащането ще изплатено на организатора на краудфъндинга. Ако плащането е извършено след определената дата за събиране на капитал, то плащането ще бъде върнато на изпращача. Тъй като интелигентните договори са в блокчейна, те не могат да бъдат променяни, но могат да бъдат проверени от абсолютно всеки, гарантирайки високо ниво на доверие.

Основният проблем за използването на данни от реалния свят в блокчейна е трудността при свързване на двата източника на информация. Проблемът идва оттам, че при свързването на данни от реалния свят и смарт контрактите в блокчейна е, че езиците които използват са различни.

Тук влиза в играта Oracle. Oracle е софтуер, известен като „междинен софтуер“, който действа като посредник „превеждайки“ данни от реалния свят в смарт контакти в блокчейна и обратно. Въпреки това, един централизиран Oracle създава самия проблем- централна точа на слабост. Ако мрежата има бъг или бъде компрометирана как бихте разбрали дали данните са точни? Каква е ползвата от сигурен и надежден смарт контракт в блокчейна, ако данните, които го „захранват“ са под въпрос?

  • И така нека направим кратко обобщение на интелигентните договори и Oracle. Интелигентните договори не могат да бъдат променяни и могат да бъдат проверени от абсолютно всеки. Смарт контрактите се изпълняват автоматично, когато се изпълни определено условие.
  • Данните, които определят тези условия, обикновенно идват от блокчейна, но това не е задължително.
  • Централизираните Oracle системи намалят ползите от използването на интелигентни договори, защото данните могат да бъдат компрометирани.

ChainLink е децентрализирана мрежа от нодове, които осигуряват данни и информация от източници извън блокчейна на интелигентните договори в блокчейна. Този проблем, заедно с допълнително защитен хардуер, премахва проблемите с надеждността, които могат да възникнат, ако се използва само един централизиран източник.

Процесът започва в блокчейна с активиране на интелигентен договор. Този интелигентен договор изпраща заявка за информация. Протоколът ChainLink регистрира тази заявка като „събитие“ и от своя страна създава съотвентия интелигентен договор (Договор за ниво на услугата SLA). Договорът за SLA на ChainLink генерира три поддоговора:

  • Договор за репутация
  • Договор за съвпадение на поръчките
  • Договор за агрегиране
  • Договорът за агрегиране на ChainLink

Договорът за репутация проверява записите на доставчика на oracle, за да провери автентичността и историята на изпълнението- след това оценява и „изхвърля“ надеждните източници.
Договорът за съвпадение на поръчките доставя заявката на искащия договор до нодовете на ChainLink и взима офертите им по заявката, след това избира правилния брой и вид нодове, които да изпълнят заявката.
Договорът за агрегиране на ChainLink взема всички данни от изброените Oracle мрежи и ги валидира.

След това нодовете на ChainLink вземат заявката за заявяване на данни и използва ChainLink Core, за да „преведат“ тази заявка от език за програмиране в блокчейна в език за програмиране извън него. По този начин източникът а данни от реалния свят ще може да разбере заявката. След това тази новопреведена версия на заявката се насочва съм Външен Интерфейс за Приложно Програмиране (API), който събира данни от този източник. След като данните бъдат събрани, те се превеждат обратно в програмен език, който блокчейна може да разбере.
Ето тук става интересно- договорът за агрегиране може да проверява данните от един източник и от множество такива. Също така може да съгласува данни от множество източници.

Ако имаме примерна ситуация, ако пет нода доставят един отговор от метеороличен датчик, а два други дават различен отговор, агрегиращият тоговор ще знае, че тези два нода са компрометирани и ще отхвърли отговорите им.

Като оставим настрана източника на данни, ChainLink създаде начин за надеждно и ефективно предоставяне на точни данни за интелигентни договори в блокчейна.

Къде се използва Link?

Хората, които искат да използват данни в смарт контракт плащат Link на операторите на нодове за тяхната работа. Цените се определят от оператора на нода, въз основа на търсенето на данните.
Операторите на нодове също използват Link, за да го „заложат“ в мрежата (stake). По този начин се защитава мрежата.

Договорът за репутация взема предвид размера на „залога“ на нода. Следователно нодовете с по-голям „залог“ са по-склонни да бъдат избрани да изпълнят дадената заявка. Мрежта също така наказва компрометираните и неточни нодове.

Link е изграден в мрежата на Ethereum в съотвествие със стандарта за токени ERC20. Може да купите и продадете Link в Binance. Binance предлага търговия на Link (ChainLink) като токена може да бъде търгуван срещу стабилни валути (Stable coin), така и срещу Етер и Биткойн. Може да купите Link (ChainLink) и от Coinbase.

Остави коментар