Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Как работят интелигентните договори

Накратко казано, интелигентните договори са нова технология, която ви позволява да изпълнявате и договаряте договори в условията на блокчейн.

Интелигентните договори не са толкова лесни за схващане, особено от онези, които просто са се справили с блокчейн технологията. В тази статия ще разбулим поне малко мистерията около тях.

Каква е същността на интелигентните договори?

Както казахме това е нова технология за договорни отношения и изпълнението им в блокчейн среда. Стандартният договор очертава отношенията между двете страни и може дори да бъде приложен от закона. Интелигентният договор е цифров, съхранява се в блок верига и всички аспекти на споразумението се налагат чрез криптографски код.

Казано по друг начин, този вид договори са програми и те функционират, както е зададено от техните програмисти. Те се четат точно като програмни приложения „Ако това се случи, направете това“.

Те могат също така да договарят условията на договора, автоматично да проверяват изпълнението и дори да договарят отношенията. Всичко това се случва без централна организация, която да провери дали дадената страна е приключила.

По този начин нуждата от нотариус, агенция или посредник е сведена до минимум, да не кажем, че изобщо няма нужда от тях. В следващите части от статията ще изясним технологията на работа и къде могат да се приложат подобен тип договори.

Как работят интелигентните договори?

Идеята за този вид договори е замислена още през 1993 година от криптографа Ник Сабо.

Интелигентните договори обаче станаха възможни със създаването на Биткойн през 2009 година, а Ethereum, възприе изцяло идеята, което позволява да се съхранят интелигентните договори в рамките на разпределителната книга.  Платформата е създадена специално за разработване на интелигентните договори, което прави безпроблемни правенето на сделките, така и ICO (Initial Coin Offerings – предварително предлагане на монета (криптовалути).

В много отношения създаването на блокчейн е и зависим от революцията, която се предоставя от интелигентните договори. Мрежа от нодове проследява създаването на криптовалута.

По същия начин и мрежа от нодове следи за създаването и изпълнението на интелигентния договор. Тези възли правят възможно и валидирането на договора, но той е и абсолютно прозрачен и заинтересованите страни имат пълен достъп до него. Поради причина доверието в страните вече не е мотивирано, а работата на адвокатите е значително по-малка.

Накрая можем да направим обобщение, че интелигентният договор е блок-верига, която е децентрализирана и не се контролира от парите. Тези пари в повечето случаи са блок-верига на криптовалута, какъвто е случаят с етериум.

Как можете да използвате интелигентните договори?Най-лесно можем да илюстрираме смарт договорите с подписването от много страни. С този подпис могат да се замразят определено количество монети и ако се наложи, повече от половината страни да го подпишат. Това условие на договора гарантира и безопасността на парите, които са вложени в даден проект.

Ако има случай на неуспех, до парите се връщат автоматично на инвеститора. В случай, че събраната сума е налична, то участниците в подписа активират ключовете си, потвърждавайки проекта, в който участват.

Този вид договори могат да се използват във всяка сфера на финансите, отпускането на заеми и прехвърлянето на собственост. Най-широко разпространение се предполага, че може да има в сферата на бизнеса, където се предвиждат действия от плащания.

Интелигентните договори могат да се използват в няколко сфери:

 • Цифрова идентичност – вашите цифрови активи и репутация могат да бъдат следени, ако го позволите на определен контрагент, а на друг да го откажете.
 • Договорите са в състояние на дигитализират Единният търговски кодекс, както и да следят за спазването на правилата при унищожаване на записи.
 • Заобикалянето на посредниците в доставката на ценни книжа също е една възможна опция на смарт договорите. Когато това се случи, ще е възможно автоматичното изплащане на дивиденти и управление на задълженията.
 • Могат да се използват и за международни плащания. Те осигуряват по-бърз актив или плащания с търговска сделка. Ликвидността се увеличава – превръщането на сделката в пари, без сериозни финансови загуби.
 • Опростяват процесите на търговията след транзакция. Договорът предвижда условията и проверка на изпълнението. По този начин има гаранция, че всичко ще бъде спазено. В случай некачествена стока, то продавачът е длъжен да върне парите и ще трябва да заплати неустойка за предоставянето на некачествени продукти.
 • Финансовите институции могат да се възползват от смарт договорите за воденето на единен регистър на записите и това би намалило средствата за одит и подобри представянето на финансовите отчети.
 • С тях можете да оптимизирането плащането на ипотечни заеми или пък да прехвърлите имоти, без да се притеснявате от измама.
 • Можете да проседите и движението на стоки – чрез интернет можете да видите къде се намира дадената стока, преди дори да е стигнала рафта на магазина.
 • В областта на автомобилите може да се приложи договор при застраховката и по този начин по-бързо да се реагира и направи проверка в случай на произшествие.
 • При клиничните изследвания информацията за пациентите може лесно да бъде дигитализирана и да се препраща от клиника в клиника.
 • С този вид договори дори може да се предаде информация за тежко заболяване (рак), но и да се запази самоличността на пациента.

Както виждате интелигентните договори могат да бъдат приложени в много сфери или пък да се прилагат и в момента. Като всяко нещо те също имат своите предимства и недостатъци и това предстои да разгледаме.

Предимства и недостатъци на смарт договорите

Положителните страни на този вид договори не са за пренебрегване и затова започваме с тях:

 • Спестявате време и пари, тъй като не се нуждаете от посредници за сключването им и това отпада необходимостта от търсенето на такива.
 • Обезпечението е напълно гарантирано, тъй като всичко се съхранява в регистър и никой няма право да го променя.
 • Липсата на посредници да възможност на двете страни да работят при по-благоприятни условия и да не губят време в търсенето на подходящия нотариус, застраховател и други подобни длъжности.
 • Проблемите се разрешават по-бързо, а в момента на изпълнението на условията, двете страни могат да разменят и активите си.

Разбира се, всяко нещо има своите недостатъци, а тук те са:

 • Като всяка компютърна програма, те също могат да не работят правилно, поради грешка, която програмистът е допуснал.
 • Създаването на този тип договор не е лесно и трябва да се вземат предвид всички възможности и условия.
 • Повечето потребители не ги разбират, нито пък не схващат как могат да ги използват. Това от своя страна намалява и броя на участниците.
 • Защитата на устройството на потребителя е слаба връзка. Самото устройство и частния ключа могат да бъдат загубени, а това означава, че потребителят няма да може да влезе в системата.
 • Договорите от този тип не са особено гъвкави. Например, можете да обясните на някого защо не сте му платили наема и тогава можете да се договорите по друг начин. В интелигентните договори при нарушение от този тип следва санкция или наказание.
 • Ако стане прекалено проблемно и се стигне до съд, то разглеждането на смарт договорът може да бъде трудност. Трудността се изразява в това се определи кой последно е договора и дали изобщо е изпълнен, както и кой е направил нарушенията.
 • Регулаторен надзор би бил необходим при разрешаването спорни въпроси. Това поражда необходимостта от умения на регулатора, за да може да изтълкува правилно кода на договора.
 • Всеки един договор се състои от код, който не винаги функционира правилно. Транзакционните данни могат да бъдат повредени, а ключовете, колкото и рядко да се случва – хакнати.

В заключение можем да кажем, че въпреки своите недостатъци, интелигентните договори се задържат все повече и са предпочитани в много страни. Все пак, понякога е трудно да схванем разликата между обикновения и този вид договори, затова като финал ще илюстрираме накратко характеристиките на единия и другия договор.

Разлики между интелигентния и стандартния договор

 1. Това е програмен или протокол за транзакция, който се създава на основата на blockchain. Познатият ни договор е с хартиена версия.
 2. Основа на смарт договора е код, а на стандартния – закона.
 3. Езикът на единият договор е компютърен, а на другия е юридически.
 4. Условията на смарт договорите не могат да бъдат променяни. Стандартните договори могат да се пренапишат, допълнят с клаузи или да се тълкуват по различен начин.
 5. Договорните клаузи се изпълняват от всички участници в проекта, при познатия ни договор някои неща могат и да не се изпълнят.
 6. При нарушаването на интелигентния договор веднага има санкция. При другия вид – молба до съда и тогава санкция.
 7. Смарт договора не изисква присъствието на трета страна при сключването. При стандартния договор задължително трябва да имате поне нотариус.
 8. Сделките се извършват чрез криптовалута, а при нормалния договор – чрез банка.
 9. Обемът на стойностите се извършва незабавно, а при другия вид – със закъснение.
 10. Договорът може да се сключи от всяка една точка на света. При стандартния договор се изисква личното присъствие на всички участници.
 11. При смарт договорите измамите са изключени, докато при стандартния рискът от такива е голям.
 12. Интелигентният договор е труден за създавате, защото трябва да се вземат предвид всички условия. При другия вид адвокатите могат да помолят за помощ свой колега за изготвянето му.

Финални думи

Технологията на интелигентните договори става все по-популярна. По-важното е, че разширяването на сферите на използването им, дава възможност за появата на нови бизнес планове. Не мислете за тях като спестяващи времето, а по-скоро ги вземете като възможност за създаване на работни места. Може и да отнеме време, но определено те ще превърнат в алтернатива на начините за сключване на сделки или договори.

Остави коментар