Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Какво е Kusama?

Kusama е публична среда за PolkaDot, която позволява на всеки разработчик да експериментира и тества нов блокчейн или приложение, преди да бъдат официално пуснати в мрежата. По този начин може да се каже, че Kusama действа като един вид „пясъчник“ (sandbox). По този начин, разработчиците могат да тестват ранните версии на проекти върху Polkadot, но с истинска криптовалута, търгувана на пазара.

Официалните ъпгрейди на Polkadot също се тестват в Kusama преди официално да бъдат пуснати. Предимството, което дава Kusama пред останалите проекти е, че огромна гъвкавост на разработчиците, докато финализират дизайна на своя проект.

Как работи Kusama?

Kusama използва блокчейн от нов тип наречен парачейн (parachain). Парачейн е специфична структура от данни за специфични приложения. Транзакциите се валидират от участниците в Relay мрежата. Концепцията за парачейна е взета от паралелизирани вериги, които „вървят“ успоредно на Relay мрежата. Поради паралелният си характер, транзакциите могат да се успоредят и да се постигне огромна мащабируемост.

Тези специфики помагат на блокчейна да постигне мащабируемост на слой-1 (layer 1), вместо да разчита на решенията от типа слой-2 (layer 2). Парачейнът позволява на транзакциите да се разпределят и обработват паралелно в екосистемата, което значително подорбява производителността и мащабируемостта.

Парачейн модела позволява на блокчейн общонстите да имат пълен контрол над собствения си блокчейн от слой-1, като същевременно се възползват от възможността да участват в свободна търговия с други парачейн. Това позволява не само обмен на токени, но и на всякакъв вид данни, проверими идентификационни данни, изпълняване на смарт контракти и други. Това отваря нови възможности за приложения.

Основни термини

Relay chain е основният блокчейн на Kusama. В тази мрежа се финализират транзакциите.Парачейнове са персонализирани блокчейни, които използват изчислителните ресурси на Relay мрежата, за да потвърдят транзакциите.
Kusama Relay Chain използва nPoS алгоритъм за потвърждавае на транзакциите. Той е подобен на proof of stake. Тази система позволява на всеки, който стейква KSM да изпълнява една от следните роли:

Валидатор– проверка на данните в парачейн блоковете. Валидаторите също така участват в консенсуса и гласуват предложените промени в мрежата.

Номинатор– защитава Relay Chain като избира надеждни валидатори. Номинаторите делегират своите стейкнати KSM токени на валидаторите и по този начин се разпределят гласовете.

Потребители, които стейкват KSM и изпълняват тези роли, също имат право да получат награда в KSM.

Управление на мрежата

Три типа потребители в Kusama могат да повлияят върху развитието на самата мрежа и те са:

  • Камарата на референдума. Всеки, който закупи KSM токени, може да предложи промени в мрежата и да одобри или отхвърли големи промени, предложени от други.
  • Съветът. Избран от притежателите на KSM, членовете на „съвета“ са отговорни за предлагането на промени и определянето на кои промени, ще бъдат имплементирани в мрежата. „Съветът“ се състои от 7 места, но с течение на времето и нарастващия интерес на общността, техния брой ще нараства.
  • Технически комитет. Той е съставен от екипи, които активно изграждат Kusama. Тази група може да направи специални предложения в случай на „извънредна“ ситуация. Членовете на техническия комитет се гласуват от членовете на „съвета“.

Как работят парачейн аукционите?

Има много проекти, които възнамеряват да използват Kusama и Polkadot за разработките си. Всеки проект, който иска да използва Kusama, се нуждае от свой собствен слот за парачейна. Екипът на Kusama е избрал този метод за разпределяне на слотовете за парачейна, вместо да даде слот на проекта, събрал най-голяма финансиране. По този начин разпределянето на парачейн слотовете става много по-справедлив.

По време на търг за парачейн, притежателите на Kusama могат да подкрепят проекта, който според тях ще получи парачейн слот. В замяна на това, проектът ще раздаде токени на всеки, който е подкрепил проекта.

Парачейн търговете използват механизъм, който се нарича „аукцион на свещи“ (Candle auction). В исторически план „търговете на свещи“ се отнася до продажбата на кораби през 16ти век. По това време, участниците в търга са лепели свещ в началото на наддаването, а човекът с най-високата оферта по време на изгасването на свещта печели търга.
По подобен начин участниците в търга за парачейн слот имат определено време, за да съберат максимално много KSM токени.

Как да участвам в търговете за парачейн слот?

Притежателите на KSM могат да участват в така наречения краудфъндинг (crowdfunding). По този начин притежателите на KSM могат пряко да допринасят за събирането на средства, необходими за аукциона за парачейн слот. Ако съответният проект спечели, KSM токените, събрани по време на краудфъндинга се заключват. Токените са заключени за периода определен за парачейна. След като изтече този период, токените се отключват и могат да бъдат заявени от тези, които са участвали в краудфъндинга.

Разликата между парачейн слот аукциона и ICO

Ключовата разлика между търговете за парачейн слот и традиционните ICO-та е, че хората, които допринасят с KSM или DOT, могат да го направят, без да прехвърлят контрола върху своите токени (KSM или DOT). При ICO-тата, потребителите изпращат средствата директно на екипа, като те преценяват как да ги използват. При парачейн търговете потребителските средства могат да бъдат върнати, ако проектът загуби търга или кампанията му приключи. Също така ако достъпа им до парачейна изтече, токените също се връщат на потребителите.

Остави коментар