Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Какво е Етериум

За да разберем напълно Етериум и как той може да повлияе на обществото ни, е важно да разберем кои са основните му свойства и как те се различават от стандартните подходи.

Какво е Етериум?

Преди всичко, Етериум е децентрализирана система, което означава, че не управлява от конкретна централизирана система на управление. Повечето неща, които познаваме – онлайн бизнес, услуги, предприятия, са изградени върху централизирана система. Този подход се използва от стотици години и дори на моменти историята да ни показва, че не винаги е надежден, то прилагането му е необходимо, когато има липса на доверие между страните.

Централизираният подход означава контрол от един обект, но също така означава единична точка на отказ, което прави приложенията и онлайн сървърите, използващи тази система, изключително уязвими към хакерски атаки и дори прекъсване на захранването. Освен това повечето социални мрежи и други онлайн сървъри изискват от потребителите да предоставят поне някаква степен на лична информация, която след това се съхранява на техните сървъри. Оттам нататък до тази информация лесно може да се стигне от трети лица.

Етериум, като децентрализирана система, не се управлява от никого и е напълно автономна. Няма как да спре да работи и да е офлайн, тъй като в управлението му са включени хиляди компютри и доброволци по целия свят. Личната информация на потребителите остава в компютрите им, а също така съдържание като видеа и приложения са в контрол на собствениците им и не зависят от правилата на  App Store and YouTube.

На второ място, Етериум и Биткойн са две напълно различни проекти и нямат нищо общо. Биткойн е първата криптовалута, която е създадена за разплащане и има собствена система.

Тези приложения могат да бъдат изцяло нови идеи или пък да са преработени варианти на вече съществуващи концепции. Това премахва  нуждата от посредник и всички разходи, свързани с трета страна. За да стане ясно, ще дадем пример с музикалните изпълнители. Единствената полза от потребителите е тяхното харесване и споделяне на видеата. Така се генерира реклама, която е на страницата на дадена социална мрежа и голяма част от печалбата отива за мрежата, а не за изпълнителя. В системата на Етериум обаче ще има равенство между изпълнител и публика, като и двете страни ще получат награди за добра комуникация и подкрепа.

По същият начин и в децентрализираната система на Kickstarter, няма да получавате само някакъв артефакт за приноса си към развитието на компанията, а и процент от нейната бъдеща печалба. И накрая, Етериум ще премахне всякакви плащания към трети страни за предоставените от тях услуги.

Накратко казано, Етериум е публична система с отворен код и позволява на своите разработчици да внедряват системи и приложения. Като такава система, се използва технологията  блокчейн. Всяко едно взаимодействие се случва и поддържа единствено и само от потребителите без наличието на контролен орган.

Цялата система е изградена от така наречените „възли“. Възлите са доброволци, които изтеглят цялата система на своите компютри и по този начин се изпълняват всички правила, а доброволците получават награда като отплата за своя принос.

Те са предназначени за автоматично извършване на транзакции и други специфични действия в мрежата със страни, на които не е задължително да имате доверие. Условията, които трябва да изпълнят и двете страни, са предварително програмирани в договора. След като се изпълнят тези условия, транзакцията или друго действие се изпълнява. Много хора смятат, че интелигентните договори са бъдещето и ще изместят традиционните, тъй като са по-сигурни и няма разходи по установяването на правила и доверяване между двете страни. По този начин двете страни се придържат към правилата на системата и така тя остава частна, а в замяна на това те получават награди за изпълняването им.

Освен това, системата осигурява на своите потребители виртуална среда, където могат да изпълнят интелигентни договори, базирани на Етериум. EVM или виртуалната машина е напълно самостоятелен от основната система на Етериум и това го прави подходящ за подобряване на интелигентните договори.  Платформата предоставя и  криптовалутата, наречена „Етер“ (Ether).

Кой е създателя на Етериум?

В края на 2013 Виталик Бутерин описва идеята си в бяла книга и я препраща на няколко свои приятели, а те я предават на свои и т.н. В резултат на това около 30 души се обръщат към него, за да обсъдят идеята. Той очаква да получи критика, която посочи евентуално грешки, но това не се случва. Проектът се обявява публично през 2014 година, а сред създатетлите му са, освен самият Бутерин, Михай Алисие, Антъни ди Йорио, Чарлз Хоксинсън и други. След това той представя валутата в Маями, където се решава символът на валутата и първоначалното финансиране за стартирането на проекта.

Това криптовалута ли е?

По дефиниция Етериум е децентрализирана система, която има за цел да предостави децентрализирана мрежа. Система, като тази, се нуждае от валута, с която да плати разходите по създаване на приложенията. И тук идва ролята на Етера.

Етер е дигитален преносител и не се нуждае от трета страна за извършването на плащането. Той работи не само като цифрова валута, но и като „горивоза децентрализиране на приложения в мрежата. Ако потребителят иска да създаде приложение на Етериум, то той трябва да плати такса, за да може мрежата да обработи заявката.

Етериум като биткойн ли е?

 Етериум и Биткойн може да са по някакъв начин сходни, що се отнася до аспекта на криптовалутата, но реалността е, че това са два напълно различни проекта с напълно различни цели. Докато Биткойн се е утвърдил като относително стабилна и най-успешната криптовалута до момента, Етериум е многофункционална платформа, чиято цифрова валута Етер е само компонент на приложенията за интелигентни договори.

Дори, когато ги сравняваме в аспекта на криптовалутата, двата проекта са значително различни. Например, Биткойн има максимално количество от 21 милиона, които някога могат да бъдат създадени, докато Етерът няма ограничение на броя монети. При Биткойн времето за създаване на блок е 10 минути, докато при Етериум – 12 секунди, тоест и по-бързо потвърждение.

Друга съществена разлика е, че за да се копае Биткойн трябва да са налични голяма изчислителна мощност и електричество, което може да се постигне само в индустриална зона. От друга страна е Етериум, който пък насърчава копаенето от частни лица и е далеч по-лесен за добиване.

Може би най-съществената разлика между двата проекта е, че вътрешният код на Етериум е завършен на Тюринг, което означава, че буквално всичко може да бъде изчислено, стига да са налични достатъчно мощ и време за това. Биткойн няма тази възможност. Докато кодът на Етериум предоставя на потребителите си неограничени възможности, то това е предпоставка за предполагаеми проблеми в сигурността.

Как Етериум работи?

Както беше споменато по-горе, Етериум се основава на блокчейн технологията, но е променен, за да могат да се използват и приложения извън паричните обръщения. Единственото общо между двете блокчейн системи е, че те съхраняват пълната история на транзакции на съответните мрежи, но болкчейнът на Етериум прави много повече от това. Освен историята на транзакциите, всеки възел от мрежата също трябва да свали и текущата информация, всеки договор в мрежата, баланса на всеки потребител и кодът на договора, където се съхранява.

По същество блокчейна на Етериум може да се оприличи като държавна машина за транзакции. Що се отнася до компютърните науки, държавната машина се дефинира като нещо, способно да прочете поредица от входове и да премине в ново състояние в резултат на тези входове. Когато транзакциите се изпълняват, то машината преминава в друго състояние.

Копаенето е процес, при който група възли прилагат своята мощ, за да направят „доказателство за работа“, което в своята същност е математически пъзел. Колкото по-мощен е компютърът, толкова и по-бързо ще се реши пъзела. Отговорът на този пъзел сам по себе си е доказателство за работа и гарантира валидността на блок.

Много миньори по света се състезават помежду си в опит да създадат и валидират блок, тъй като всеки път, когато миньор докаже блок, се генерират нови Eтър монети и се присъждат на споменатия майнер. Миньорите са гръбнак на мрежата Eтериум, тъй като те не само потвърждават и валидират транзакции и всякакви други операции в мрежата, но също така генерират нови токени на валутата на мрежата.

За какво може да се използва Етериум?

Преди всичко Етериум позволява на разработчиците да създадат децентрализирани приложения. Също така, всяка една централизирана система може да бъде децентрализирана с помощта на Етериум. Потенциалът на платформата да създава приложения не е ограничен от нищо друго, освен от креативността на разработчиците. Децентрализираните приложения имат потенциала да променят изцяло взаимоотношенията между компаниите и тяхната аудитория. В днешно време компании, които изискват плащане за предоставяне на ескроу услуга и платформа за потребителите да търгуват със стоки и услуги.

От друга страна блокчейна на Етериум може да даде възможност на потребителите да проследят произхода на даден продукт, който купуват, докато прилагането на интелигентни договори да осигури безопасна и бърза търговия между двете страни без посредник.

Блокчейн технологията сама по себе си има потенциал да доведе до революция интернет услугите, както и компаниите с установени договорни практики. Например, застрахователна компания в САЩ притежава над 7 милиарда щатски долара за застраховка „Живот“, които могат да бъдат справедливо разпределени с помощта на блокчейн. Освен това, с прилагането на интелигентни договори, клиентите могат да предявят своите застрахователни претенции онлайн и да получат незабавно автоматично изплащане, като се има предвид, че техният иск отговаря на всички изисквания.

По същество, блокчейнът на Етериум може да внесе своите принципи – доверие, прозрачност, сигурност и ефективност – във всяка услуга, бизнес или индустрия. Етериум може да се използва и за създаването на децентрализирани автономни организации (ДАО), които работят напълно прозрачно и независимо от някаква намеса или едноличен лидер. ДАО се управляват от програмен код и набор от интелигентни договори. Това премахва нуждата от човек или група от хора в пълен и централизиран контрол на организацията.

ДАО е собственост на хора, които са закупили токени. Въпреки това, количеството купени токени не се равнява на дяловете собствен капитал. Вместо това те осигуряват на хората право на глас.

Предимства на Етериум

Като всяко нещо, Етериум има своите предимства. Първото е, че той работи с блокчейн технология и се възползва от всички нейни възможности. На второ място поставяме независимостта му от намеса на трети страни, което означава, че всички децентрализирани приложения и ДАО системи не могат да бъдат контролирани от никой.

Всяка блокчейн система се формира около принципа на споразумението, където всяка страна трябва да достигне до консенсус с другата, за да могат да се направят каквито и да е промени в цялостната система. Това елиминира възможността от корупция или измама и прави системата непроменлива.

Цялата система е децентрализирана, което означава, че няма звено, което да се повреди. Следователно всички приложения ще бъдат онлайн и няма опасност да се изключат. Освен това, децентрализираната система и добрата защита правят Етериум устойчив на всякакви хакерски атаки и измамни дейности.

Недостатъци на Етериум

След като споменахме положителните страни на криптовалутата, време е да посочим недостатъците, които са значително по-малко от позитивите.  Въпреки факта, че интелигентните договори имат за цел да направят мрежата устойчива на неизправности, те не могат да бъдат по-добри от хората, които пишат кодовете за тях. Винаги има опасност от човешка грешка в кода, а всяка грешка може да бъде използвана. Ако това се случи, няма никакъв пряк начин, по който може да се спре хакерска атака или пък използването на тази грешка. Единственият начин за това е да се постигне консенсус между всички за пренаписването на кода. Това обаче противоречи на самата природа на блокчейн, тъй като се предполага, че е неизменяем.

ДАО, основан през 2016 година, е атакуван и от него са откраднати над 3.6 милиона токена. Хакерът е използвал именно такава грешка и източва токените от системата в друга „дъщерна“ такава.

Какви приложения са разработени на Етериум?

Различни сфери на приложение

Етериум има потенциала да отвори света на децентрализираните системи дори за хора, които нямат добра техническа компетентност. Ако това се случи, то това е огромен скок в технологията и използването на блокчейн, като го прави масово достъпно. Понастоящем системата може да бъде достигната през нейния основен браузър Mist, който разполага с удобен потребителски интерфейс, както и цифров портфейл за търговия и съхранение на Етер. Най-важното е, че потребителите могат да пишат, разгръщат или подписват интелигентни договори. Мрежата на Етериум може да бъде достъпна и през MetaMask за Google Chrome и Firefox.

Платформата Етреиум има потенциал да разруши дълбоко стотици индустрии, които в момента зависят от централизирания контрол, като застраховане, финанси, недвижими имоти и т.н. В момента платформата се използва за създаване на децентрализирани приложения за широк спектър от услуги и индустрии. По-долу е даден списък на някои от най-забележимите.

Gnosis – Децентрализиран пазар за прогнози, който позволява на потребителите да проверят за всичко – от времето до резултатите от изборите.

EtherTweet – Това приложение взема своята функционалност от Twitter, предоставяйки на потребителите изцяло нецензурирана комуникационна платформа.

Etheria – Усеща се и прилича много на Minecraft, но съществува изцяло в блокчейн Ethereum.

Weifund – Отворена платформа за кампании за масово финансиране, която прилага интелигентни договори.

Uport – Предоставя на потребителите само-суверен идентификатор, който им позволява да събират потвърждения, да влизат в системата без пароли, да подписват цифрово транзакции и да взаимодействат с приложенията на Ethereum.

Provenance – Проектът има за цел да създаде отворена и достъпна рамка от информация за потребителите, които да вземат информирани решения за своите покупки. Това става чрез проследяване на произхода и историята на продуктите.

Augur – пазар за прогнози и прогнози с отворен код, който възнаграждава правилните прогнози.

Alice – Платформа, която има за цел да внесе прозрачност в социалното финансиране и благотворителността чрез технологията Blockchain.

Bitnation – Първата виртуална общност в света, юрисдикция на Blockchain. Той съдържа много от същите функции като традиционната нация, като застраховане, образование, лични карти, програми за дипломация, включително такива за посланици и за бежанци и  много други.

Ethlance – Платформа на свободна практика за обмен на работа за етер, а не за всяка друга валута.

Изчерпателен списък с децентрализирани приложения, който към момента 3918 от тях, може да бъде намерен на този уебсайт.

Как можем да се сдобием с Етер?

Има два основни начина за получаване на етер: купуване и добив.

Най-често срещаният и може би най-удобният начин за купуване на Ether е закупуването му на борси. Всичко, което трябва да направите, е да намерите борса, която търгува в Ether и работи в рамките на вашата юрисдикция, да създадете акаунт и да използвате банковата си сметка, банков превод или в някои случаи дори банковата си карта, за да купите Ether токени. В следващите редове ще споделя някои от най-популярните борси за купуване на Етер. След това те ще трябва да се съхраняват в портфейл, който може да бъде предоставен от самата борса, родния браузър Mist на Ethereum или от различни други специализирани услуги. Една от платформите за купуване на Етериум е Coinbase. Чрез услугите, които предоставя Coinbase, вие може лесно да си купите Ether за всякаква сума.

Като алтернатива можете да получите етер чрез равностойна търговия, като платите за него с всяка договорена валута, включително биткойн и други криптовалути. Това може да стане както онлайн, така и лично. Търговията между партньори е доста популярна сред потребителите на Биткойн. Въпреки това, поради практически неограниченото предлагане на Ether токени и платформата Ethereum, които не поставят пълна анонимност на потребителя на преден план в системата, Ether обикновено се получава чрез борси.

Друг начин за получаване на Ether е чрез тяхното копаене. Етериум използва доказателство за работа, което означава, че миньорите допринасят с изчислителната си мощност за решаване на сложен математически проблем, за да се „запечатат“ и да потвърдят блок от действия в мрежата. Миньорите, които успеят да изпълнят успешно тази задача, получават награда за всеки добит блок.

Къде се продава и купува Етер?

В следващите редове ще споделим борсите, които предлагат Етерр и с това ще завършим представянето.

Coinbase

Подкрепена от доверени инвеститори и използвана от милиони клиенти в световен мащаб. Платформата е сигурна, надеждна, доверена и с приемливи такси. Може да прочетете нашето пълно ревю на платформата Coinbase като кликнете на този линк.

Регистрирай се в Coinbase сега и вземи $10 бонус при покупка на криптовалути на стойност 170 лева

Gemini

Предоставена и лицензирана система от САЩ за търгуване на биткойни етър. Характеризира се със сигурност, лесен интерфейс и точен анализ. Обслужва се в 42 щата, Хонконг, Сингапур, Южна Корея и Великобритания.

Cex.io

Предоставя широк спектър от услуги за използване на биткойн, етер и други криптовалути; Позволява на потребителите лесно да търгуват с криптовалути.  Добра репутация, добър мобилен продукт, поддръжка на кредитни карти, лесни за използване от начинаещи, добри валутни курсове, поддържани по целия свят. Обслужва клиенти от цял свят.

Bittrex

Базирана в САЩ и напълно съвместима борса с обширна поддръжка на цифрови валути. Сигурност и съответствие, лесен за ползване дизайн, поддръжка на над 190 криптовалути. Отново е достъпна в световен мащаб.

Coinmama

Платформа за ветерани брокери, където Ether и Bitcoin могат да бъдат купени с помощта на кредитна карта или пари в брой чрез MoneyGram и Western Union. Добра репутация, удобен за начинаещи, страхотен интерфейс, голям набор от възможности за плащане, кратко време за транзакция. В световен мащаб се обслужва.

Kraken

Най-голямата борса по обем и ликвидност на евро и е първата криптовалутна банка. Добра репутация, добри валутни курсове, ниски такси за транзакции, минимални депозити, страхотна поддръжка за потребителя, сигурност и отново е налична в цял свят.

Coinbase Pro

Дъщерно дружество на Coinbase, което предлага сигурен и лесен начин за търговците да купуват и продават цифрови активи онлайн чрез девет търговски двойки. Сигурност, разумни такси, за начинаещи с  удобен дизайн. Налична е  в САЩ, Европа, Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур.

ShapeShift

Водеща борса, която поддържа различни криптовалути.

Добра репутация, лесно достъпна за начинаещи, десетки криптовалути на разположение за размяна, бърза размяна и на  добри цени. Поддържа се в световен мащаб.

Poloniex

Една от водещите в света борси за криптовалути, която предлага разнообразие от валутни двойки и усъвършенствани инструменти и анализ на данни.

Бързо създаване на акаунт, богата на функции, обемна търговия, лесен за ползване, ниски такси, отворен API. Отново достъпна в световен мащаб.

Регистрирай се сега в Poloniex

Остави коментар