Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Какво е блокчейн и как работи

В тази статия ще поговорим за блокчейн технологията и защо е ключова, когато става въпрос за криптовалути. Да започваме!

Какво представлява блокчейн и как работи?

Това е технология, която се състои от стабилна верига от блокове, които съхраняват информация. Тя се поддържа от множество компютри по целия свят и по този начин представлява децентрализирана база данни – своеобразна счетоводна книга. Можем да го кажем и така – всеки от участниците има копие от тази верига и по този начин комуникират помежду си, като гарантират, че веригата от блокове не е компрометирана. Ако в мрежата се промени информация в определен блок, и няма консенсус между участниците в мрежата, всеки следващ блок става невалиден.

Така транзакциите се правят в една глобална мрежа. Пример за това е биткойн. Този начин на работа гарантира, че валутата е децентрализирана и не подлежи на цензура или определяне на граници. В допълнение към това, тук няма орган, който да следи и контролира валутата и така се намалява необходимостта от това да давате съгласието си на трети лица.

Защо това е сигурна система?

Основната технология, която използва блокчейн, е процесът на добив или така нареченото копаене на криптовалута. Използва се алгоритъмът на хеширане. Биткойн използва  Secure Hash Algoritam (SHA) , като неговата величина е 256 бита. При него има вход (input) с произволна дължина и се генерира код, който служи за изход (output) . Полученият изход се казва хеш и винаги има 64 знака или 256 бита.

По този начин един и същ вход ще даде един и същи изход. Ако се направи дори една малка промяна във входа, то това ще доведе и до промяна в изхода. В света на криптовалутите хеш функциите са програмирани еднопосочно.

Накратко казано, това е една еднопосочна функция, при която много трудно може да се разкрие входът на даден изход. Човек може да се опита да познае входа, но шансовете са малки. Това е една от причините тази технология на биткойна да бъде защитена.

Как работи блокчейна на биткойн?

Блоковете съдържат цифрова информация и имат следните три функции:

•         Блоковете съхраняват информация като дата, час и сума на тразсакцията.

•         Те съхраняват и информация и за това кой е направил транзакцията. Тук не се използва някаква идентифицираща информация като име, уникален код или цифров подпис.

•         Блоковете се различават един от друг чрез уникален код или хеш, за който споменахме по-горе.

Когато започне един блок да съхранява данни, той се добавя и към веригата от блокове, но преди това се случват тези четири неща:

•         Прави се транзакция.

•         Тази транзакция трябва да бъде одобрена (потвърдена) от хората, които участват в мрежата (майнърите).

•         Информацията трябва да се съхрани в блок.

•         Този блок трябва да получи своя хеш.

За да онагледим тези неща, може да дадем следния пример. Петър иска да изпрати пари на свой приятел. Той ще използва биткойн и тази транзакция ще се запази онлайн като блок в блокчейна на биткойн, заедно с още други транзакции, направени от други хора. Блокът ще бъде потвърден от хората, които участват в мрежата с изчислителна мощ (майнърите). След това блокът ще получи своя хеш и ще бъде добавен във веригата от блокове.

Записът на Петър за собствеността на парите се премества при неговия приятел. Тази технология помага да се премахнат посредниците и да има пълна прозрачност и поверителност.

Защо блокчейн технологията е по-добрата технология за финансови транзакции?

Блокчейн

Има три основни технологии, които участват в състава на блокчейна:

•         Криптография, която има поверителни ключове.

•         Мрежа за разпространение със споделена книга.

•         Поддържане на транзакции и сигурност на мрежата.

Тези три  неща се комбинират като целта е да се създаде една децентрализирана, неизменима и прозрачна система. Тези три характеристики сега ще разгледаме по-подробно.

Децентрализация

Повечето системи днес са централизирани. Например, банката ви съхранява парите и така можете да платите на някой друг, но транзакцията трябва задължително да бъде одобрена през нея. Това прави системата уязвима на хакерски атаки, тъй като цялата информация се съхранява на едно място. Втората негативна причина е, че ако нещо се повреди в централния сървър, никой няма достъп до системата и съответно не можете да правите преводи или да се разплащате.

В децентрализираната система всеки има достъп до информацията, но не може да я промени. Самата информация не се съхранява като едно цяло и това е ключово предимство за блокчейн технологията.

Неподправеността е второто качество на системата. След като нещо е въведено в нея, то не може да бъде променено. Това е така, защото основната система, която се използва е криптографски хешове. Всяка една транзакция се приема като вход и се завършва с алгоритъм на хеширане, който е изходът.

Прозрачността може би е най-интересното нещо при тази система, тъй като тя е и поверителна. Самоличността на потребителя е скрита, но може да се идентифицира по неговия публичен адрес. Така хем, самоличността на потребителя остава неразкрита, но в същото време се виждат всички транзакции, които правите от публичния ви адрес. Това ниво на прозрачност в сегашната финансова система не съществува и поради тази причина блокчейн променя изцяло визията за финансовите отношения.

Къде се използва блокчейн технологията?

Трябва да се съгласите, че с прозрачността си този вид верига със сигурност заслужава доверие и може да се използва в много сфери в ежеднивето или обществения ни живот. Това не остава незабелязано от ИТ специалистите и вече успешно се прилага технологията в следните сфери.

Електронното гласуване става все по-голяма и обсъждана тема дори у нас, а подобни процеси текат и в други страни. Блокчейн технологията може да се използва за проследяване и  отброяване на гласовете. Подмяната на вота би била невъзможна, а самоличността на гласуващите ще е запазена с криптиране.

Държавната администрация е следващото ниво, където може да се използва. Тъй като това е децентрализирана система, хакерските атаки биха намалели до минимум. Това означава, че всичко ще се съхранява на блокове и никой не би могъл да направи промяна, след като са въведени първоначално дадените данни. Това би спряло хакери, а и хора със съмнителен морал да направят каквито и да е промени или да извлекат някаква полза.

Логистиката е друго място, където може да се използва тази технология. Последователността тук може да е лесно средство за проследяването на пратки – вътре в склада или наблюдаване на целия процес- от производителя до клиента. По този начин лесно могат да се следят и разходите в тази посока. Блокчейн технологията определено навлиза и става все по-разбираема и предпочитана. Въпрос навреме е да започне масово да се използва, и да се вземе примерът на биткойн и като цяло криптовалутите. Надяваме се с тази статия да сте разбрали как работи блокчейн технологията и как се работи.


Остави коментар