Пропусни од съдържанието Skip to sidebar Skip to footer

Видове кендъли

Във втората част от курса „Трейдинг за начинаещи“ ще си поговорим за различните видове графики. В този урок ще разберете каква е разликата между различните видове графики и в кои случаи са подходящи за използване.

Candlestick

Това е най-разпространения вид графика. За тях сме направили отделно видео.

Heikin Ashi

Heikin Ashi е друг вид графика. Този тип се различава от традиционните Candlestick, по самата структура на графиката. Heikin Ashi означава „среден бар„. Най-често този тип графика се използва за по-лесното идентифициране на тренда. По този начин трейдърите могат лесно да преценят дали да държат дадена позиция. Както вече разбрахте от първо видео от поредицата, обикновенните свещи (Candlestick) са съставени от поредица от цена на отваряне, най-висока цена, най-ниска цена, цена на затваряне. Структурата на Heikin Ashi кендълите е различна и тя е: цена на затваряне, най-висока цена, най-ниска цена. Формулите по-които се изчислява цената на затваряне и цената на отваряне:

Цена на затваряне= 1/4(цена на отваряне+ най-високата цена+ най-ниската цена+ цената на затваряне)

Цена на отваряне= 1/2(Цена на отваряне на предишния бар + цена на затваряне на предишния бар)

Renko

Renko е вид графика, която изобразява движението на цената, а не цената и интервала от време. Този вид структура на „свещите“ е измислен от японци и се смята, че видът на графиката, произлиза от думата „тухла“, тъй като графиката изглежда като поредица от тухли. Нова „тухла“ се създава когато цената се достигне определена цена. Всяка „тухла“ се позиционира под ъгъл от 45 градуса.
Този тип графика има предимството, че филтрира незначителните движения в цената, за да улесни трейдъра да се фокусира върху тренда. Предимството на този вид графика е, че прави лесно идентифицирането на тренда, но недостатъка е, че част от ценовата информация се губи поради „тухлената“ структура.
Първата стъпка в създаването на графика от този тип е избора на размер на „тухлата“, която представлява степента на движение на цената. „Тухлите“ не се изобразяват една до друга, а под точен ъгъл от 45 градуса.
Въпреки, че фиксираният размер на „тухлата“ е често срещан, ATR също е често използван. ATR е мярка за волатилност и варира с течение на времето. Графиките от този тип, базирани на ATR, ще използват променливата стойност на ATR като размер на „тухлата“.

Kagi

Този тип графика е специализиран вид технически анализ, който е разработен в Япония през 1870 година. Той използва серия от вертикални линии, за да илюстрира общите нива на търсене и предлагане на определен актив. Дебелите линии се очертават, когато цената на актива пробие предишната висока цена и се тълкува като увеличаване на търсенето. Тънките линии се очертават когато цената падне под предишната ниска стойност и се тълкува като увеличение в предлагането.

Point and Figure

Графиките от типа Point and Figure представя движението на цената, без да се взема предвид времето. За разлика от някои други видове графики, като Candlestick, които показват степента на движение през зададен период от време, P&F графиките използват колони, състоящи се от подредени „X„или „O„, като всяка буква представлява определена сума в движението на цената. „X“ илюстрира покачване в цената, докато „O“ представлява спад в цената. Този тип графика се използва за по-лесно определяне на нивата на подкрепа и съпротива, както и пробивите са по-ясно дефинирани на P&F графика. P&F графиката филтрира малките движения в цената и по-рядко изобразява фалшиви пробиви.

Тик

Това е друг вид графика, която изабразява движението на цената при определен брой сделки. Предимството на този вид графика е, че ясно може да се забележат движенията в цената, независимо от времето. За съжаление не мога да ви покажа подобна графика на живо, тъй като софтуера, който използвам за тик графики е много тежък и не мога да записвам докато е включен.

Кратко видео по темата:

Остави коментар